Operatiuni de incasari si plati cu numerar

 

Depuneri Numerar

a) Depuneri de numerar efectuate de titularii de conturi curente  :

0 %

b)Depuneri de numerar efectuate de persoanele fizice sau juridice care nu au cont deschis la banca cooperatista, in vederea transferului acestor sume la punctele de lucru ale bancii cooperatiste sau catre alte institutii de credit:

0,4%

Plati de numerar

c)Plati de numerar efectuate catre titularii de conturi curente, persoane fizice si persoane juridice (inclusiv PFA, organizatii obstesti si de cult)

- in regim normal

Pana la 10.000 lei 0,5% min 1,5 lei
Peste 10.000 lei 0,6%

- in regim de urgenta

indiferent de valoare 0,75%

d)Plati sume APIA (plati din surse comunitare)

indiferent de valoare 1,5%